Beskyttelse af tunfisk i Atlanterhavet

Beskyttelse af tunfisk i Atlanterhavet
Tirsdag har Miljø- og sundhedsudvalget stemt om Kommissionens forslag til beskyttelse af tunbestanden i EU’s farvande. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Forslaget tager sigte på at integrere de tiltag som Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet har vedtaget i EU-lovgivning.

Forslaget omfatter også fiskerbåde fra lande uden for EU samt videnskabelig forskning inden for bæredygtigt fiskeri.

Det primære formål er at højne beskyttelsen af de mest sårbare arter der ofte er ofre for bifangster.

For yderlig læsning

Du finder miljøudvalget (ENVI) her
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her