Borger fik ret – det vil kommunen ikke finde sig i

Nu er han vred – Tonni Hansen, formand for 3F Sydfyn.
Over kommunens tro på egen ufejlbarlighed.

Kommunen er blevet pålagt at genoptage udbetaling af sygedagpenge til en borger.

Kommunen vil ikke finde sig i det. Den har anket afgørelsen.
Jobcenter anker – inden politikere har drøftet sagen Skriver Frede Jakobsen

-og fortsætter
Glæden varede kort.
Kun godt et par uger. Nu er den væk.

Uvisheden tilbage sammen med angsten for familiens økonomi.

50-årige Mai-Britt Nikolajsen, Thurø, fik for et par uger siden en hårdt savnet opmuntring i et langt sygdomsforløb.

Kommunens Jobcenter blev – af Beskæftigelsesankenævnet – pålagt at genoptage udbetalingen af sygedagpenge til hende.

Samt at efterbetale hende de sygedagpenge, hun skulle have haft de sidste halve år. I går røg hun ned i kulkælderen igen.

Kommunen er uenig med Beskæftigelsesankenævnet. Derfor er afgørelsen blevet anket. Og kommunen vil gå hele vejen for at få ret.

Den vil – hvis ikke Beskæftigelsesankenævnet ændrer afgørelsen – gå til Ankestyrelsen med sagen.

Beslutningen om at anke den afgørelse, som gik kommunen imod til gavn for den syge borger, er truffet i Jobcentret.

Reference
//svendborgsnetavis.dk/?p=3088/” SvendborgNetAvis.dk


For yderlig læsning
Job-resource-profil på den perfekte Jobkonsulent