Dansk B-EUROPOL aftale til afstemning

Dansk B-EUROPOL aftale til afstemning
Tirsdag stemmer LIBE (Parlamentets udvalg for borgerrettigheder) om Danmarks parallelaftale om EUROPOL. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Aftalen som er hastet igennem EU-institutionerne for at nå det inden deadline 1. maj, er en B-aftale med betydeligt ringere forhold for dansk politi end den de andre lande med medlemskab af EUROPOL har.

Dansk politi får ikke direkte adgang til EUROPOL’s databaser og vil ikke deltage fuldt ud i Europols operative arbejde.

Vi får heller ingen beslutningskompetence i de styrende organer i Europol, og Folketinget har ikke
som de andre landes parlamenter kontrolmuligheder.

Den udvekslede data kan omfatte specialviden, generelle situationsrapporter, resultater af strategiske analyser, oplysninger om strafferetlige undersøgelsesprocedurer, oplysninger om kriminalitet-forebyggelsesmetoder, deltagelse i uddannelsesaktiviteter, levering af rådgivning og støtte i de enkelte strafferetlig efterforskning.

Endvidere er aftalen betinget af Danmarks fortsatte medlemskab af Schengen, og på Danmarks forpligtelse til fuldt ud at gennemføre databeskyttelsesdirektivet senest den 1. maj 2017.

Derudover skal Danmark være indforstået med anvendelsen af kompetencen for EU-Domstolen
og til den såkaldte tilsynsførende databeskyttelse.

Endelig skal Danmark bidrage økonomisk som hidtil.
De Grønne og Margrete støtter den danske parallelaftale som er langt det bedste vi kunne få på de givne vilkår.

For yderlig læsning

Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE)
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her