Dansk Folkeparti og VK-Regeringen forstår godt de frustrerede elever fra professionshøjskolerne, men kassen er tom

200220131144

Dansk Folkeparti og VK Regeringen forstår godt de frustrerede elever fra professionshøjskolerne, men kassen er tom

»Jeg forstår da på sin vis udmærket de studerende.
De vil selvfølgelig gerne sikre sig, at der er penge nok til en god uddannelse, men det mener jeg nu også, der er i de kommende år.

Men vi har virkelig haft nogle økonomiske problemer, så der skulle findes nogle penge.

Vi har altså lige haft en økonomisk krise, og det er ærgerligt, men regningen skal betales«, siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Marlene Harpsøe.

-Og så – er det jo bare – ‘ærgerligt’.

200220131145

Vi må så i stedet, glæde os over at Forsvarets Materieltjeneste har overdraget den nye 120. mm. morter til hæren, der sender dem ud til Afghanistan med Hold 11 til februar 2011.

– Der har været et godt samarbejde mellem hæren og Forsvarets Materieltjeneste omkring anskaffelsen af den nye 120 mm. morter.

Hæren får her et godt og effektivt våbensystem, som kan gå lige ind i de opgaver, som hæren løser i Afghanistan.

Og så er der tilmed tale om en rigtig god økonomisk løsning.
Sådan sagde chefen for Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant Per Ludvigsen, da han den 18. november i Oksbøl officielt overdrog mortererne til hæren, repræsenteret ved chefen for Hærens Ildstøtteskole, oberst Birger Mejlholm.

Referance
Hærens Operative Kommando

Uddannelsesavisen: Forsvaret vil have flere piger i trøjen

Netavisen Politiken.dk
Netavisen /politiken.dk: 80/uddannelse/ECE1114653/politikerne-beklager-der-er-ikke-noget-at-goere/