Dansk Folkeparti og VK-regeringens sammarbejde er ganske enestående

Opgaverne er glimrende fordelt efter evner
Helt i front ses Dansk Folkeparti –
De står for underholdningen.

I deres kreds af kernevælgere ses klaverboksere,
mikrofon-mishandlere
samt misbrugere af male- og tegne-redskaber.

De konservative gør det de er bedst til.
-fra vandret stilling.

Nederst i hierarkiet sidder nogle få svedende fortvivlet Venstrefolk, og bikser med noget
“kreativ bogføring” -for at få hele herligheden til, at fremstå troværdig.

For yderlig læsning

Tavs delegation i FNs Menneskerettighedsråd -Ynkeligt