Dansk Forhudsomskæring

Det er en kendt sag at Dansk Folkeparti udviser en meget lille respekt for indgået internationale traktater/konventioner, herunder også konventioner som omhandler boger-beskyttelse.

Den 21. feb. 2011. meldte Pia Kjærsgaard klart ud og krævede en revision af de konventioner som danmark har tilsluttet sig. Kilde: hjemmesiden, politiken.dk.

230220111246

Screendump fra artiklen Dansk Folkeparti og konventionerne

Disse Konventioner omhandler for eksempel, Menneskerettighedskonvention, Schengen-konventionen samt FN-konventionerne herunder FN’s Børnekonvention.

Alle konventioner, som Danmark har ratificeret, skal have et grundigt eftersyn, mente man hos Dansk Folkeparti. Kilde: hjemmesiden politiken.dk.

FN’s Børnekonvention, artikel 24 stk. 3.
Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.

Artikel 24 stk. 3. er ikke ratificeret i dansk lov da man har ikke vedtaget love som forbyder forældre at lemlæste deres umyndige drenge.

Men straffelovens paragraf 245a beskytter umyndige piger.
§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

Det er indlysende, at man efter Dansk Folkepartis udmeldinger kan frygte, at et sådan ‘grundigt eftersyn af konventionerne’ kunne føre til, at man afskaffede straffelovens § 245 a. og ovenikøbet vedtog en lov som påbød (tvang) alle forældre til at lade deres drenge forhudsomskære.

Senest har vi jo hørt Marie Krarup, medlem af folketinget for Dansk Folkeparti, udtrykke en vis form for forståelse for kvindeomskæring

“Men lad os da undersøge det. Hvis der findes en form for kvindeomskæring, som kan lade sig gøre, uden at det er helt forfærdeligt, så kunne man da overveje det.” Citat af Marie Krarup Dansk Folkeparti.

Vi har jo ofte oplevet hvor ivrige man har været for at få fjernet straffelovens § 266b. – og så ligger det vel lige for, at fjerne andre straffelove som man af en eller anden grund ikke syntes om.

220120131549

For yderlig læsning.

DFer Marie Krarup om kønslemlæstelse af piger
 
Debat om omskæring 1.
 
Skal danske børn kønslemlæstes?
 
Dansk Folkepartis pigeomskæringspolitik
 
Lemlæstelse af børn vækker afsky