Dansk Socialrådgiverforening: Du mister 314.000 kr som følge af efterlønsaftalen

Dansk Folkeparti og regeringens reform af efterlønnen vil få store økonomiske konsekvenser.

Reforemen betyder at en socialrådgiver, i gennemsnit vil miste 314.000 kr. ved den nye ordning.

Det viser beregninger foretaget af FTF på baggrund af tal fra PKA Pension for Dansk Socialrådgiverforenings pressemeddelelsen .

Det var i fredags (den 13. maj), at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og de radikale indgik en aftale om senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

En hjørnesten i aftalen er en ændring af efterlønnen.
Perioden, hvor man kan være på efterløn, forkortes fra fem til tre år,
-og der indføres fuld modregning af pensionsformue i alle tre år.

Store økonomiske konsekvenser
Sammenligner man en socialrådgiver, der i dag er på efterløn i fem år, med hendes fremtidige kollega, som kun kan være på efterløn i tre år og får modregnet sin pension, ja, så mister sidstnævnte i alt 314.000 kr. som følge af aftalen. Skriver Dansk Socialrådgiverforening i deres nyhedsbrev.

For yderlig læsning

Ekstrabladet: Pia Kjærsgaard fuld af løgn
 

Fagbevægelsen: Fredag d. 13. forliget
 

Vi ved det godt –Der er noget galt med de Arbejdsløse