Deadline for omfordeling af flygtninge

060920160358

Deadline for omfordeling af flygtninge
Tirsdag er der deadline for omfordeling af de 160.000 flygtninge som EU-landenes regeringsledere gav hinanden hånden på de ville sørge for blev genhuset i deres respektive lande senest to år efter aftalen blev indgået – 26.september 2015. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det er ikke sket – kun knap 28.000 er blevet omfordelt.
Det er elendigt dårligt arbejde af de 27 regeringer.

Mens nogle lande såsom Frankrig, Finland og Sverige har taget deres del eller er godt i gang med modtagelse og integrationsproces, har andre lande som Slovakiet og Ungarn forsøgt at obstruere processen ved at tage sagen til EU-domstolen.

Domstolen vurderede dog, 6. september 2017, at Rådet (regeringerne) var i sin gode ret til at vedtage beslutningen om tvungen omfordeling på trods af flere landes protester.

De Grønne markerer dagen med en større kampagne – det er nødvendigt at EU-landene som minimum tager imod de flygtninge man har forpligtet sig til.

Danmark er ikke en del af omfordelingsaftalen pga. det danske retsforbehold, men bør selvsagt vise solidaritet og frivilligt tage imod en del af flygtningene.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her