Den Franske Revolution og en Europæisk ide


Den Franske Revolution og en Europæisk ide
Baggrund
Man mener, at Kyros 2. kaldet Kyros den Store, levede i årene 576-529 “før vores tidsregning”.

Han er især kendt for at udvide Det Persiske Rige – og for at udarbejde et sæt love, der af mange kaldes den første menneskerettighedstraktat, da de førte til frigivelsen af alle de babylonske slaver.

Den Franske Revolution
Den Franske Revolution, en betegnelse for begivenheder i Frankrig 1789-99.

Retslige og økonomiske ændringer
Finansreformerne omfattede afskaffelse af bortforpagtning, af indirekte skatter -og af alle indre toldgrænser, som havde splittet landet op økonomisk set.

National enhed
Fælles mål og vægt, en ny landsomfattende lovgivning til erstatning for de gamle provinsafgrænsede rets-systemer på alle samfundslivet områder – fra kriminel-ret- til handels-ret.

Mest berømt blev den nye privatret, “Code civil”, som blev gennemført i 1804.

Menneskerettighedserklæringen?
Menneskerettighedserklæringen, der officielt hed “Erklæring om menneskets og borgerens rettigheder”, blev vedtaget af nationalforsamlingen den 26. august 1789.

Menneskerettighedserklæringen søgte igennem 17 artikler at skitsere
“menneskets naturlige og umistelige rettigheder”.

Indholdet af erklæringen sammenfattes i et dokument, en opsummering af revolutionens idealer og principper.

Det retfærdiggjorde opgøret med en styreform, der var baseret på en enevældig kongemagt og privilegerede stænder.

I stedet skulle der etableres et nyt regime, der baserede sig på individets umistelige rettigheder,
frihed og politisk lighed.

Teksten bestod af lidt under 300 ord og kunne derfor trykkes billigt på et enkelt ark papir. Erklæringen blev hurtigt spredt over hele Frankrig og oversat til mange andre europæiske sprog.

Reference
Hjemmesiden //books.google.dk /books?id Demokratiets+historie fra oldtid til nutid
Hjemmesiden //leksikon.org / Leksikon.org/Den franske revolution
Hjemmesiden / Denstoredanske.dk / Den Franske Revolution
Hjemmesiden //denstoredanske.dk /Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrig_1789-1815/Den_Franske_Revolution