Der er en stærk stigning i antallet af kvinder, der søger hjælp


Der er en stærk stigning i antallet af kvinder, der søger hjælp

Væresteder for kvinder har haft stærkt stigende tilstrømning i juli.

Konkret er det værestedet Reden i Pjentedamsgade i Odense, som i juli har oplevet en kraftig stigning i antallet af kvinder, der søger hjælp.

70 forskellige kvinder, har henvendt sig i alene juli måned.
I årets første syv måneder har 130 forskellige kvinder søgt hjælp.

I hele 2009 hvar der tale om 158 kvinder.
De forskellige tilbud for misbrugere er i øjeblikket under pres.
Det bekræfter Rusmiddelcenter Odense, ifølge fyns.dk

Reference
//fyens.dk/article/1653332_Odense_øget-pres-paa-Reden_fyns.dk

For yderlig læsning

Flere_unge_og_ældre_over_50 år_er_ blevet_arbejdsløse_de_seneste_år_Læs_det_her