Desuden på PETI’s dagsorden: Usikre arbejdspladser, borgerinitiativer og Ombudsmandens årlige rapport


Posted On maj 14 2018 by

Desuden på PETI’s dagsorden: Usikre arbejdspladser, borgerinitiativer og Ombudsmandens årlige rapport

I borgerklageudvalget PETI skal Margrete og de andre medlemmer blandt andet diskutere hvordan det europæiske borgerinitiativ gøres mere tilgængeligt for europæerne.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.
Muligheden for at 1 million borgere fra syv forskellige EU-lande kan skrive under på et borgerinitiativ som Kommissionen så skal tage stilling til, blev indført med Lissabontraktaten i 2009.

Den har blandt andet ført til en revidering af drikkevandsdirektivet som forhandles netop nu.

På mødet er også en forhandling imellem Parlamentets politiske grupper om PETI’s beslutningsforslag om de usikre arbejdskontrakter, fx nul-time-kontrakter og ugennemsigtige og uforudsigelige arbejdsforhold.

Beslutningsforslaget kommer på baggrund af flere borgerklager som har været behandlet i udvalget.

Derudover diskuterer udvalget blandt andet et østrigsk oliefirma der benægter klimaforandringerne, miljøkonsekvenserne af en dæmning i Grækenland og endelig vil den Europæiske Ombudsmand, Emily O’Reilly, præsentere sin årsrapport.

For yderlig læsning.

Udvalget for borgerklager

 
Den Europæiske Ombudsmand

 
Seneste-nyt fra SF

 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her

 

Last Updated on: juni 26th, 2019 at 5:41 pm, by CEZ


Written by CEZ


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.