Det går exceptionelt godt for langtidsledigheden

Det går exceptionelt godt for langtidsledigheden
Og det ser rigtig lovende ud for beskæftigelse-ministeriet.

Tænk på de mange tusinde mennesker som får muligheden for at komme i jobtræning eller som får tid til, at finde glæden og lykken i et beskæftigeles-projekt.
 

Dansk Folkeparti og VK-Regeringens arbejdsmarkedspolitik har skabt resultater som er historiske.

Arbejdernes Erhvervsråd skriver, at omkring hver femte ledig havde i 2010
været arbejdsløs i et år eller mere.

I 2009 havde blot hver tiende været arbejdsløs i et år eller mere.
Stigningen i andelen af ledige med mere end et års ledighed fra 2009 til 2010 er dermed ny rekord.

Udviklingen øger risikoen for, at arbejdsløsheden bider sig fast på et højere niveau til skade for vækst, velstand og de offentlige budgetter.

Samlet havde knapt 20 pct. af de arbejdsløse i 2010 været arbejdsløse i et år eller mere – i 2009 var det blot 9 pct. af de arbejdsløse.

Ligeledes viser det sig, at sammenholdt med OECD’s opgørelse, som går tilbage til 1983, er der tale om den største stigning i statistkikens historie.

Reference
//ae.dk/analyse/andelen-ledige-med-mere-end-ars-ledighed-er-eksploderet

For yderlig læsning

Jobcenter Århus vækker gamle minder fra, Halløj på Badehotellet