DF-Holbæk: En sag har jo altid to sider

fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash3/t5/s48x48/373115_295356497261445_2111824260_q.jpg  /Dansk Folkeparti i Holbæk
Sunday, 8 December 2013 at 21/36

En sag har jo altid to sider. Læs Søren Brask og Rene Petersens forklaring her

Pressemeddelelse udsendt søndag den 7. dec 2013:
Søren D. Brask og René Jespersen fra DF i Køge er nu ekskluderet, og er dermed nu løsgængere i Køge Byråd.

I forbindelse med konstitueringen af Køges nye byråd for perioden 2014 til 2017, valgte Dora Olsen at udelukke os fra forhandlingerne. Vi – som folkevalgte – er hverken blevet involveret, endsige orienteret om forhandlinger og postfordeling udover hvad vi selv var tildelt, og den fulde aftale er på intet tidspunkt blevet forelagt os. Vi fik først kendskab til denne aftale via et andet byrådsmedlem fra et andet parti så sent som søndag den 1.dec 2013, hvilket gav os anledning til at overveje om hvorvidt det var en aftale vi kunne se os selv som en del af, og dermed overholde afgivende løfter til vores vælgere.

Som repræsentanter for DF i Køge, har vi – ganske som opfordret af DFs hovedbestyrelse – lovet vores vælgere at gå efter maksimal politisk indflydelse, herunder også borgmesterposten hvis muligheden skulle opstå. Vi fik i flere omgange tilbudt borgmesterposten, men Dora Olsen ønskede ikke at efterleve hendes afgivende løfter, da hun endnu engang ikke havde “mands-mod” til at påtage sig borgmester-rollen.

Vi har nu ved to kommunalvalg med Dora Olsen i spidsen sagt nej-tak til borgmesterposten, dette på trods af, at vi har haft muligheden for at få den. Uanset forlydender fra anden side, så blev den tilbudt til DF også ved dette valg. Det forekommer os uholdbart, at have en spidskandidat der ikke har det nødvendige mod på at gå hele vejen. Det kan vi som folkevalgte selvsagt ikke stå inde for.

Dora Olsen og co. forhandlede følgende poster på plads for DF i Køge:
1 formandspost
2 næstformandsposter
7 menige udvalgsposter
Samt div. øvrige poster.

Disse poster er primært besat af Dora Olsen og andre ikke folkevalgte medlemmer af DF, herunder hendes ægtefælle og øvrige familiemedlemmer, måske var det derfor vi ikke fik udleveret fordelingslisterne.

Aftalen som Dora Olsen havde indgået, medførte markant manglende politisk indflydelse i forhold til DFs gode resultat. Aftalen indeholdt hverken de politiske poster som DFs valgresultat giver mulighed for, ligesom de folkevalgte i DF ikke fik tildelt poster af betydning. Det er ikke i overensstemmelse med det mandat vælgerne har givet os.
Vi har udelukkende besluttet, at vi hverken kunne eller ville stemme for den konstitutionsaftale Dora Olsen havde indgået med S, SF, Ø, U og C, idet denne aftale efterlod DF stort set uden indflydelse, og os som folkevalgte helt uden relevante poster.
Derudover forekom den som ikke værende i harmoni med Dora Olsens egne udtalelser til Dagbladet den 12. november 2013, hvori hun udtalte Vi starter forhandlingerne i den borgerlig blok og Ved valget i 2009 fik vi ikke pladser i alle politiske udvalg. Det ønsker vi denne gang. Menige pladser giver langt fra tilstrækkeligt politisk indflydelse, og når muligheden for at få formandsposter er til stede, skal denne selvfølgelig udnyttes. Vi havde – stadig med medlemskab i DF – forhandlet os til følgende poster i Køge Byråd:

4 formandsposter
1 næstformandspost.
7 menige udvalgsposter
Samt div. øvrige poster. Som det fremgår, betyder den aftale vi har indgået, væsentligt større politisk indflydelser, end den aftale Dora Olsen indgik. Hun blev flere gange inviteret til at deltage i forhandlingerne med V og K, samt mulighed for at indgå i denne konstitueringsaftale, dette ønskede hun ikke.

Vi forstår så udmærket irritationen og frustrationen over, at andre har kunnet forhandle en bedre aftale for DF, end den Dora Olsen og co. har forhandlet igennem – til gengæld forstår vi ikke, at de så har valgt at vende denne langt bedre aftale ryggen. Det må være vælgerne og medlemmerne der fremover viser hvad de mener. Eksklusionen er uden tvivl kulminationen på lang tids interne uenigheder omkring kursen for DF i Køge.

Vi er undervejs i valgkampen og i forhandlingsprocessen gentagne gange blevet truet med eksklusion, hvis vi ikke gjorde som Dora Olsen ønskede og/eller befalede, ligesom rygter om vores snarlige eksklusion florerede, mest blandt andre partier i Køge.

At andre partier i Køge tilsyneladende kender vores fremtidige skæbne i DF bedre end vi selv gør, var en ganske uholdbar situation som medlem og folkevalgt. Nogen i DFs ledelse har åbenbart fundet det nødvendigt, at udbrede disse rygter.

Vi vil hermed understrege, at vores engagement i lokalpolitik udelukkende bunder i ideologiske årsager, herunder også DF´s politik. I valgkampen har vi afgivet løfter til vores vælgere, som vi agter at gøre vores yderste for at holde, hvilket den konstitutionsaftale vi er endt ud med at underskrive, tydeligt afspejler. Vælgerne har givet os mandat til at sikre mest muligt indflydelse – DF kunne have fået betydelig indflydelse i Køge Byråd, DF har, med Dora Olsen i spidsen, fravalgt denne indflydelse, og efterfølgende ekskluderet flertallet i DF Køges byrådsgruppe.

Eksklusionen medfører at vi nu i ro og mag nu kan tilrettelægge præcis den politik som vi ønsker at føre i Køge Byråd, mens vi overvejer vores politiske fremtid.

Med venlig hilsen
Søren D. Brask og René Jespersen
Løsgængere i Køge byråd

For yderlig læsning

Dansk Folkeparti kuppet i Esbjerg
 
Populær DFer smækker med døren
 
Dansk Folkeparti-vælgere i Køge, rent til grin