df-nyt.dk! Den værste af dem alle

df-nyt.dk – Den værste af dem alle

210520141834

26. april – Anders Peter Sørensen
Indlæg af Anders Peter Sørensen.

Kære alle!
Som i ved, kom jeg torsdag den 24. april med en opfordring herinde, i den nye gruppe og på min egen væg, – hvor jeg manede til samarbejde og besindighed, – samt at man fandt sammen og fik løst de småproblemer der er, – til alle i DFs bedste, – vi er jo DFere og intet andet!

Som udenbys fra kommende, – kunne jeg jo bare blande mig udenom og nyde solen her over Rebild Bakker, – det er der nok også en del der gerne ser at jeg gør!

Men jeg kan ikke blande mig udenom, – når, Vendsyssel-Sagen, – som den hedder hernede i folkemunde nu, – begynder at skade det parti som jeg er medlem af, – så har alle i DF ret til endnu engang, – at mane til besindighed og samarbejde!

I har selv valgt jeres bestyrelse, formand og folkevalgte, – I har selv opstillet jeres kandidater til alt politisk arbejde, – de der er valgt, – er valgt af vælgerne, – alt dette er sket efter de normale demokratiske og organisatoriske spilleregler!

Udefra set, – ser det ud som om der er nogle der vil splid, ævl og kævl, – fremfor at samarbejde.

At en lokalformand vælger at lukke den officielle lokale DF-Side efter et lokalvalg, med henvisning til at facebook ikke er hendes medie, og efterfølgende blokkerer hendes bedste støtter og skribenter, – det må man så som tidligere medlem af denne gruppe så bare tage til efterretning, – at sådan er det!

At lokale så opretter en ny gruppe, DF vendsyssel, – er vel naturligt når man lokalt mener, – at der er et sådant behov i medlemsskaren!

Dette er åbenbart faldet nogen for brystet, – og man har gjort partiets organisation opmærksom på, – at der findes et uofficielt site der benytter partiets officielle varemærker og navn, – som er beskyttede og ikke frit kan anvendes uden godkendelse.

Partiet skal naturligvis gøre indsigelse mod ikke retmæssig anvendelse af DF navne og varemærker, – og det gør man så i form af, – at kræve gruppen lukket!

Det der er offentligt refereret i den forbindelse, – kunne jo lynhurtigt, nemt, bekvemt og elegant være løst ved at bringe/ændre gruppens navn, således, – at dette ikke længere var i strid med ophavsrettigheder.

At en admin. så vælger at træde ud af, DF vendsyssel, og danne en ny som modsvar til dette med et andet navn, – det kan man mene om hvad man vil, – for mig medvirker det til mere rod, frustation og forvirring!

At organisationen i DF så vælger at skride til eksklussion af admin, – af den gruppe hvor navnet ikke er bragt i orden i forhold til ophavsret til DF – Dansk Folkeparti navnet, – tager undertegnede ad notum, – som at DF ikke længere vil acceptere alle de krænkelser der sker af DF – Dansk Folkepartis navn overalt på facebook og internettet, – og at man nu vil have ryddet op i den navne og begrebsforvirring der er mellem officielle og uofficielle, DF sites og grupper på nettet!

Det kan undertegnede kun hilse velkomment, 3 gange siden sidste folketingsvalg har jeg skrevet lange indlæg angående dette på det nu lukkede store officielle DF-facebook site, – adresseret direkte til Dansk Folkepartis Pressetjeneste!

Man må så håbe at dette nu bevirker at Dansk Folkeparti får lukket nogle af de mest anti-DF sites der misbruger navnet, – som det værste af dem alle den af Carl-Erik Zølck oprettede falske DF – hjemmeside df-nyt.dk!

Jeg vil endnu engang mane til besindighed og samarbejde, – der er 99,5% der samler os som ægte DF´ere i hjertet, de 0,5% vi ikke er enige om og har som private kæpheste og mærkesager, lad ikke det føre til sådanne uskønne sagsforløb!

Dette var ordene, – ordene er mine, de er sagt, og her står manden der skrev dem.
God weekend til jer alle
Mvh
AP

For yderlig læsning

Netmagasinet, P77.dk //p77-inde-fra-den-lukkede
 
240720132129