DK regering snøler med plastikposelov

DK regering snøler med plastikposelov
Det er over to år siden at vi fejrede EU’s plastikposelov som Margrete var parlamentets ordfører for. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Den går ud på at reducere antallet af de lette plastikbæreposer i EU drastisk (man skønner at der i EU bruges mindst 100 mia. af dem om året – de 8 mia. ender som ‘henkastet affald’ og flagrer over sø og land).

Nu er der snart frist for implementering af loven i medlemsstaterne.
Ni lande, herunder Sverige og Frankrig, er færdige eller godt i gang.

I Danmark er der hidtil intet sket, der er end ikke overvejelser om hvordan man skal nedbringe antallet af poser der langes over disken i de danske butikker – om man vil forlange af der skal en pris på dem, en metode der har vist sig effektiv i mange lande, eller om man vil sætte et reduktionsmål som på anden måde skal opfylde EU-kravet.

Sidste år skulle Kommissionen være kommet med sin redegørelse for hvordan man skal opgøre forbruget af poserne – den venter vi stadig på.

Og inden sommer skal Kommissionen levere et studie om “Oxo”-plast der angiveligt er nedbrydeligt, men ikke formulder, altså er bio-nedbrydeligt men bare smuldrer og bliver til mikroplast og derfor er ekstremt miljøskadeligt.

Mens Kommissionen tøver, arbejder firmaet der fremstiller Oxo, ihærdigt for at markedsføre det overalt, ikke mindst i ulandene, men også i EU.

Margretes arbejde med plastikposerne er altså langtfra slut. Og samtidig skal kampen imod plastikaffald i havene og naturen i det hele taget op i et helt andet tempo.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her