Dømt DFer lækkede fortrolige oplysninger

160520140014

Dømt DFer lækkede fortrolige oplysninger
Det koster byrådsmedlem Pernille Bendixen (Dansk Folkeparti) 3.000 kroner i bøde, at hun kort før
Kommunevalget i efteråret 2013. udleverede fortrolige oplysninger til pressen.

160520140807

Sagen gav stor medieomtale, byrådskandidaten havde gjort sig medieaktuel med en
yderst populistisk sag og blev ikke overraskende Dansk Folkepartis stemmesluger.

Tanken, – “Og så siger man at forbrydelser ikke betaler sig” er da nærliggende.
Sagen får ingen konsekvenser for hendes partipolitiske tilhørsforhold, fortæller Pernille Bendixen selv,
ifølge Netavisen fyens.dk

Odense Kommune har dog en administrativ pligt til at sende en indberetning til Valgbarhedsnævnet,
og så er det op til nævnet at vurdere, hvad der videre skal ske, kan man læse på samme netmedie.

Set ud fra Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,
så er det en trist sag.

Artikel 8
Beskyttelse af personoplysninger
1. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.
2. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de
berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til
adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den pågældende, og til berigtigelse heraf.
3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol.

Dobbeltmoralsk er det vel også.

150520142318

(Din konklusion er forkert Kim Møller)

Opdatering 18-052014 kl. 14:17
Ifølge Netmediet //tv2fyn.dk – så har Dansk Folkeparti formand Kristian Thulesen Dahl ingen kommentarer, men organisationskonsulent Steen Thomsen nedtoner sagen.

– Man må selvfølgelig ikke videregive fortrolige oplysninger, men som dommen også signalerer, så er det ikke en sag, der skal lægge hendes politiske fremtid i ruiner. Selvfølgelig har hun gjort noget forkert, men det er jo for eksempel også forkert at køre for stærkt, siger Steen Thomsen. Fortæller Netmediet tv2fyn

Dansk Folkeparti organisationskonsulent Steen Thomsen, ser ud til at mene, at man kan sammenligne krænkelser af borgernes grundliggende rettigheder med en uheldig hastighedsoverskridelse.

Det er da ellers godt nok en lang tur ude i botanikken, den organisationskonsulent må ha været på for sætte den forklaring sammen.

Man kommer jo ligefrem til at tænke på, om det virkelig ikke er muligt for Dansk Folkeparti,
at finde et noget mere kvalificeret personale.

Reference
Netmediet //tv2fyn.dk/node/53952
– Dom får ingen politiske konsekvenser for Bendixen
Netmediet //dr.dk/nyheder/indland/byraadsmedlem-faar-boede-laekke-fortrolige-oplysninger
– Byrådsmedlem får bøde for at lække fortrolige oplysninger
Netmediet //fyens.dk/IndlandFyn/Sigtet-af-politiet-og-favorit-til-Folketinget/artikel/2469877
– Sigtet af politiet og favorit til Folketinget
Netmediet //tv2fyn.dk/node/53952 – Byrådsmedlem har fået sin straf
Netavisen //fyens.dk/Odense/Odense-politiker-skal-vurderes-af-naevn/artikel/2507784
– Odense-politiker skal´vurderes af nævn

For yderlig læsning

Netmediet //justitsministeriet.dk/ Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder