Dømt for Facebook-kommentar

290120161951

Dømt for Facebook-kommentar
En 39-årig mand fra Midtjylland straffes for, ifølge retten en alvorlig trussel mod en gruppe af mennesker med et karakteristisk religiøst tilhørsforhold.

En kommentar på webportalen, Facebook har fredag indbragt en 39-årig mand en dom og en bøde på 3.000 kroner.

På en Facebook-side der er administreres af, “Den Korte Avis” opfordrede manden ifølge dommen, der faldt ved Retten i Herning, til kriminelle handlinger, da han 9. januar sidste år skrev sin kommentar.

Begrundelse
Retten dømte manden, og anførte i sin begrundelse, at han i sin kommentar på Facebook, som er et offentligt rum, havde opfordret læserne til at slå muslimer ihjel. //nyheder.tv2.dk/krimi/2016-01-29-dom-skrev-racistisk-kommentar-pa-facebook” Ifølge webportalen, /tv2.dk /krimi/

Danske mediers rolle
Redegørelse af 26/3 2015 om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri.
(Redegørelse nr. R 13). ved udenrigsminister Martin Lidegaard.

Under afsnit, 5.3.1. i Den Rådgivende Komité’s fjerde udtalelse (opinion) om Danmark, kan man læse en skarp kritik af danske medier samt den politiske omtale (tone).

– Endvidere nævnes, at romaer og andre mindretal – trods sigtet i den nationale handlingsplan fra 2011 om inklusion af romaer i samfundet – udsættes fortsat for racisme og diskrimination.

Der peges på, at særligt danske medier fremstiller romaer negativt.

Det gælder også den danske befolknings generelle holdning til romaer, som næres af en generelt negativ politisk omtale af romaer. Citat fra Redegørelse nr. R 13.

Mediestøtte
Man må undre sig over kulturstyrelsens fordeling af mediestøtte til den overnævnte privatejet hjemmeside Blog, “Den Korte Avis”. Rent umiddelbart, kan det være vanskeligt at forstå.

Reference:
//nyheder.tv2.dk /krimi/2016-01-29-dom-skrev-racistisk-kommentar-pa-facebook”
/tv2.dk /krimi /Dom: Skrev racistisk kommentar på Facebook

For yderlig læsning

Redegørelse nr. R 13 (26/3 2015) Folketinget 2014-15 pdf-fil
 
FN’s racismekomité bekymret over politisk propaganda
 
Et medienævn i dårlige undskyldninger