Emilie lancerede europæisk regelsæt for praktikanter

120720102128

Emilie lancerede europæisk regelsæt for praktikanter
Unge i praktik bliver i stigende grad brugt som erstatning for almindelige ansatte.

Skriver SF i sin pressemeddelelse -Og fortsætter
Sammen med European Youth Forum lancerede Emilie derfor i sidste uge i Paris et europæisk charter for praktikanter, der skal sikre et minimum af rettigheder for unge i praktik

De er unge, de er veluddannede, og de har lyst og ambitioner om et godt job og en god karriere.

Europas unge står i kø for at få lov til at bruges deres viden og energi, men alt for ofte ender de med at arbejde gratis eller til en symbolsk løn i praktikantstillinger, selvom de er færdiguddannet.

Det viser en undersøgelse, som den europæiske ungdomsorganisation European Youth Forum netop har lavet.

Undersøgelsen peger blandt andet på, at praktikanter i stigende grad erstatter fastansatte, at 75 % af de lønnede praktikanterne ikke kan leve af den løn, de får udbetalt og må søge hjælp hos forældre eller optage lån, og at det ikke er ualmindeligt, at unge har 2-3-4 praktikophold efter endt uddannelse, inden de lykkes med at finde et job.

Meget tyder på, at problemet er stigende.

Den økonomiske krise har presset unge hårdt, og derfor har Emilie sammen med European Youth Forum og en række organisationer i det sidste års tid arbejdet på at etablere et europæisk charter for praktikanter.

Et sæt minimumsregler, som blandt andet sikrer, at

1) praktikanter ikke bliver udnyttet,
2) at der er en klar sammenhæng mellem uddannelse og praktik,
3) at der bliver lavet en praktikplan med en vejleder tilknyttet, og sidst men ikke mindst
4) at praktikanter – der er i praktik udenfor deres uddannelse – bliver ansat på en kontrakt til overenskomstmæssig løn. Det er vigtigt, at der bliver skelnet mellem folk, der er i praktik som en del af deres uddannelse, og folk der arbejder ved siden af deres studier.

Det nye charter blev præsenteret under en konference i Paris, hvor Emilie var en af hovedtalerne, og hvor Kommissionen og en lang række aktører også deltog.

Chartret blev vel modtaget, men endnu er det dog ikke tiltrådt af nogen lande og derfor ikke bindende.

Det her er første håndsrækning til de unge; nu mangler vi, at Kommissionen og de enkelte medlemslande anerkender problemet og tager det seriøst.

For yderlig læsning

Et stort flertal vedtog i sidste uge Emilie Turunens betænkning om arbejdsløshed.