Energimærkning er kæmpehit

020920132150

Energimærkning er kæmpehit
Ny energimærkning kan spare ligeså meget energi som de tre baltiske lande bruger årligt – tilsammen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Energimærkning på fx vaskemaskiner og køkkenapparater har været en succes og leveret enorme energibesparelser i Europa.

Men det har længe været klart at der er behov for en ordning som er lettere at forstå og dermed at bruge Lige nu findes der for mange forskellige ordninger fx A – G og A+++ til D.

 

 

EU-Kommissionen har foreslået et lave én ordning med et simpelt farvekodet system løbende fra A til G, og hvor det er gennemtænkt hvordan systemet løbende opgraderes efterhånden som produkterne på markedet bliver bedre og bedre.

Den nye ordning kan spare en energimængde svarende til de tre baltiske landes sammenlagte årlige energiforbrug!

Der stemmes om den nye energimærkningsordning i Europa-Parlamentet onsdag den 6. juli.

De Grønne kæmper for at alle produkter skal omfattes af ordningen senest i 2023 og at reklamer for produkterne skal indeholde information om energieffektivitet.

Den konservative del af Parlamentet vil desværre først have energimærkningsordningen for en række af produkterne i 2030. Derfor er det endnu uvist hvordan De Grønne vil stemme.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her


 
Energieffektivitet af husholdningsapparater
 
Ved den almindelig lovgivningsprocedures 1. behandling i dag, godkendte MEP’erne Parlamentets holdning til den foreslåede opdatering af energimærkningsordningen med, 580 stemmer for, 52 imod, og 79 der hverken var for eller imod, med henblik på at indlede forhandlinger med Rådet om den endelige udformning af lovgivningen.