Energiunionen og selvforsyning

060920160358

Energiunionen og selvforsyning
Onsdag var der afstemning i ITRE-udvalget (Industri, Forskning og Energi) om en rapport om hvordan EU skal blive selvforsynende med gas. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det er del af Energiunionens mål af EU skal blive uafhængig af f.eks. Ruslands gas.

De Grønne støtter rapporten hvor vi princippet om at energieffektivitet også skal gælde gas.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt

Se den Grønne gruppe i parlamentet her

Gas: energi, lovforslag om nødforsyning mellem EU-landene


Afstemningsresultat
Den lovgivningsmæssige beslutning om solidariske foranstaltninger for at sikre gasforsyninger, udarbejdet af Jerzy Buzek (EPP, PL),  – blev godkendt med 55 stemmer for, – 42 undlod at stemme.

De nye udkast til regler, vil opfordre EU-medlemsstaterne til at udarbejde “beredskabsplaner for deres område” – for at sikre stabilitet for gasforsyninger, næsten på samme måde som man for en del år siden gjorde det på el-markedet.

Men hvad er det nu for noget
Et gammelt ord lyder: “Den der har grisen bestemmer prisen” – Det forklare nogenlunde hvad det handler om.

Europa får Ca. 40 % af sit naturgasforbrug fra Rusland, som på den korte bane kan se sig selv som en monopolistisk prisfastsættelser, da Europa har svært ved at finde alternative energikilder og stabile leverandører.

Der er derfor lidt logik i at man må indgå flere kompromiser som langtfra er miljømæssige optimale, men som måske vælges ud fra forsyningssikkerhedsmæssige eller sociale prioriteringer.

Det kan du se forklaret i denne video.