Enhedslisten: Uligheden skal på skrump!

Uligheden skal på skrump!
Enhedslisten præsenterer i dag udspillet “Et mere lige Danmark”.Højere beskatning af de højeste indkomster, annullering af dagpengereformen og mere lige adgang til boliger er nogle af forslagene i udspillet, der skal bekæmpe den hastigt voksende ulighed. Skriver Enhedslisten i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Uligheden i Danmark vokser.
I dag ejer de ti procent rigeste danskere 84 procent af Danmarks formuer.

Den allerrigeste procent ejer en fjerdel af de private formuer i Danmark.

Det viser en ny undersøgelse Enhedslisten netop har fået lavet af bureauet Analyse og tal.

Der er brug for at bekæmpe fattigdommen og øge trygheden for danskerne gennem bedre velfærd og et stærkere socialt sikkerhedsnet.

Der er brug for at gøre forskellen mindre mellem de allerrigeste og mennesker med almindelige indkomster.

Derfor skal almindelige lønmodtagere stilles bedre, og de mest velhavende og virksomhederne skal bidrage mere til fællesskabet.

Kort sagt: Det solidariske velfærdssamfund skal udvikles, ikke afvikles, og Danmark skal igen være landet med størst lighed i verden.

At øge ligheden er ikke kun mere retfærdigt. Det er også sund fornuft.
For samfund med høj lighed er også de samfund som klarer sig bedst økonomisk, hvor der er mindst kriminalitet og størst tillid og sammenhængskraft.

Det er derfor vi på Enhedslistens sommergruppemøde i dag lancerer udspil med konkrete forslag til, hvordan vi kommer uligheden til livs.

Før sidste valg lovede regeringspartierne at bekæmpe fattigdom og ulighed.
Nu er det vist på tide at komme i gang. Skriver enhedslisten i deres pressemeddelelse

Hjemmeside, /enhedslisten.dk