EU-borgerne vil ikke have dyretransporter

EU-borgerne vil ikke have dyretransporter
Onsdag er uformelt udråbt til international ‘Stop Dyretransport-dag’. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
I juni havde over 1 mio. borgere skrevet under på at de ikke vil have dyretransporter
over længere afstande fordi dyrene ofte lider overlast.
 

 
Det er den europæiske EuroGroup for Animals som står bag kampagnen mod dyretransporter #StopTheTrucks.

Kommissionen vil på grund af lovgivningen om ’Det Europæiske Borgerinitiativ’
fra 2011 skulle vurdere om man skal ændre lovgivningen på området på baggrund
af de over 1 million underskrifter fra minimum 11 lande.

Margrete har støttet et parlamentarisk undersøgelsesudvalg
for dyrevelfærd der også skal arbejde med dyretransporter.

For yderlig læsning

Kampange-portalen #StopTheTrucks
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her