EU, demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder

EU, demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder
Den 25. oktober 2016 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori Kommissionen opfordres til at forelægge et forslag om oprettelse af et EU-system som har demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder som fokusområde.

Hensigten er at det nye system bør sikre, at alle EU-medlemsstater respekterer de værdier, der er nedfældet i EU-traktaterne og sætte klare, evidensbaseret og ikke-politiske kriterier for vurdering af normerne på disse områder.

Parlamentet har foreslået tiltag, som omfatter tilrettelæggelse af en årlig interparlamentarisk debat som et nøgleelement for overvågning af situationen i medlemsstaterne.

Naturligvis rækker det slet ikke med et, fra 9.00 til 12.30-møde (3,5 time) en gang om året.

Det vi er ude i her, – er varetagelse af EU-borgernes traktatfaste grundlæggende rettigheder, som bør respekteres i langt højere grad, end vi til tider oplever det.

Europas borgere har stemt for at deltage i EU-samarbejdet ud fra en viden om de grundlæggende rettigheder – og traktaternes sociale vinkel, herunder de afsnit om beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og levevilkår.

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vil invitere medlemmer af nationale parlamenter til et interparlamentariske udvalgsmøde om -oprettelse af en EU-organisation til at fremme, demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder.

Mødet er planlagt til torsdag den 22. juni 2017 fra 9.00 til 12.30 i Europa-Parlamentet i Bruxelles.

Du kan læse mere på parlamentets medie

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 
For yderlig læsning

Human rights en liberal mærkesag