EU-dialog og samarbejdet med Cuba

EU-dialog og samarbejdet med Cuba
Den første aftale mellem EU og Cuba markere et vendepunkt i de bilaterale forbindelser mellem de to parter.

Aftalen
EU-Cuba aftalen bør bidrage til at forbedre levevilkårene og de sociale rettigheder for cubanske borgere.

Menneskerettigheder
Den cubanske regering bør tilpasse sin menneskeret-politik med internationale standarder og ratificere FN menneskerettigheds-konventioner.

Aftalen indeholder en passus om at den vil blive suspenderet, hvis bestemmelserne om menneskerettighederne krænkes.

Næste skridt
Rapporten af ordfører, Elena Valenciano (S og D, ES) blev godkendt
i Udvalget med 57 stemmer for, 9 imod og 2 undlod at stemme.

Udvalgets oplæg vil blive sat til afstemning i Parlamentet,
som helhed på plenarforsamlingen i juli i Strasbourg.

Efter at være blevet underskrevet af EU-chef for udenrigsanliggender, Federica Mogherini i december 2016 skal den have Europa-Parlamentets samtykke, før den træder i kraft.

Reference
Parlamentets presserum
 
For yderlig læsning

EP Ordfører Elena Valenciano (S og D, ES)
 
Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg (AFET)
 
S og D / Det europæiske socialdemokrati