EU-LIFE fylder 25 år

EU-LIFE fylder 25 år
I søndags havde EU-LIFE 25 års jubilæum. EU-LIFE er EU’s finansieringsinstrument til miljø-, klima- og naturbeskyttelsesprojekter. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Efterhånden er Danmark også kommet godt med i dette projekt, og flere kommuner modtager nu støtte til naturgenopretningsprojekter.

Som eksempler kan nævnes to højmosegenoprettelser som er i gang, Højmoser i Østdanmark og Højmoser i Danmark.

EU-LIFE er et blandt mange eksempler på EU’s hjælp til Danmark: At kunne lave naturgenopretningsprojekter som går hånd i hånd med Natura2000-planer er vigtigt for kommuner og borgere.
 
Projekt – LIFE Østdanske Højmoser
 
For yderlig læsning
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her