Parlamentet bakker op om ungdomsgaranti

Ungdomsarbejdsløsheden i Europa er katastrofal høj
5,5 millioner unge under 25 år i EU har ikke noget arbejde og 7,5 millioner har hverken et job eller er under uddannelse.

Skriver SF i sin pressemeddelelse –og forsætter
Som et svar på den høje ungdomsarbejdsløshed foreslog Emilie for knap tre år siden, at alle unge skal omfattes af en ungdomsgaranti, der betyder, at alle unge i Europa senest efter fire måneders arbejdsløshed skal tilbydes et job eller meningsfuld uddannelse.

120720102129

Den idé er nu blevet taget op af EU-Kommissionen, som kom med et forslag til en garanti før jul, –
i morgen i Strasbourg skal Parlamentet stemme om det.

Forslaget ventes vedtaget med et stort flertal, og det skal derefter diskuteres blandt beskæftigelsesministrene, som i slutningen af februar forhåbentlig giver deres støtte til at indføre garantien i alle medlemslande.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her
 
Ungdomsgaranti på vej i EU