Europa-Kommissionen optrapper indsatsen mod voldelig ekstremisme

Den 9. september 2011. blev der i Bruxelles af – Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender, lanceret EU-netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering, der sigter på at bekæmpe voldelig ekstremisme.

Skriver Europa-Kommissionen i en Pressemeddelelse – og fortsætter
Initiativet vil støtte medlemsstaternes indsats i forebyggelsen af voldelig radikalisering og rekruttering af personer til terroraktiviteter.

Netværket vil forbinde nøglepersoner, der er engageret i kampen mod radikalisering i EU, som socialarbejdere, religiøse ledere, ungdomsledere, politi, forskere og andre, der arbejder med sårbare befolkningsgrupper.

-EU skal gøre mere for at bekæmpe truslen om en stigende voldelig ekstremisme.
Derfor lancerer vi i dag EU-netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering for at støtte medlemsstaterne i deres indsats for at øge bevidstheden omkring radikalisering og måder til bekæmpelse af ekstremisternes ideologi og propaganda.

Erfaringen har vist, at terrorisme ikke kan forbindes til en enkelt trosretning eller politisk overbevisning. Vores indsats i kampen mod voldelig ekstremisme skal derfor tage hensyn til de forskellige former for radikalisering.

Det er også vigtigt at erkende, at radikaliseringens ideologiske inspiration og referencer også findes i de politiske idéer i de populistiske bevægelser i EU, sagde Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender.

Lanceringen af netværket finder sted i Bruxelles og efterfølges af et første arbejdsmøde.

Mødet samler netværkets første medlemmer og repræsentanter fra medlemsstaterne, Norge og EU-institutionerne.

På det første møde kan deltagerne diskutere, hvordan netværket kan komme til at fungere og udveksle deres meninger om netværkets prioriteter.

Formålet med netværket er at fastlægge bedste praksis og fremme udveksling af oplysninger og erfaringer inden for forskellige områder af voldelig radikalisering som for eksempel anvendelsen af internettet og sociale medier til ekstremistisk propaganda og terroristernes anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier.

Netværket vil arbejde for at bekæmpe radikalisering, før denne fører til voldelig ekstremisme.

Netværket vil blive støttet af et internetforum og konferencer på EU-plan til at samle erfaringer og viden med henblik på at styrke bevidstheden om radikalisering og kommunikationsteknologier.

Det vil fremskynde troværdige rollemodeller og meningsdannere til at udtrykke positive budskaber, der er alternativer til voldelig ekstremistisk propaganda.

Netværket vil også bidrage til de politiske processer på nationalt plan og EU-niveau og støtte Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i deres arbejde og give dem passende redskaber til at forebygge terrorisme.

Sagsforløb:
Den 22. november 2010 vedtog Kommissionen “EU’s interne sikkerhedsstrategi i aktion”
(IP/10/1535

Forebyggelsen af radikalisering, der kan føre til terroraktioner, fik prioritet, og det blev meddelt, at der ville blive oprettet et EU-netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering.

Der blev også fastlagt andre aktioner som organiseringen af en ministerkonference i 2012 om forebyggelse af radikalisering og rekruttering, der kan føre til terrorisme.

Kommissionen har en nøglerolle med hensyn til at koordinere og lette arbejdet for alle personer, der er engageret i netværket.

Kommissionen vil yde de nødvendige midler til oprettelse af netværkets platform, dets sekretariat og driften af netværket.

Der vil blive afsat over 20 mio. EUR til projektet over fire år i form af direkte støtte til medlemsstaterne og finansiering af forskellige projekter.

Som et “netværk af netværk” vil det inkludere grupper, sammenslutninger og platforme, der konkret og praktisk er engageret i forholdene omkring forebyggelsen af radikalisering.

Deres arbejde vil blive organiseret i grupper af blandt andet politiske beslutningstagere, retshåndhævende myndigheder og sikkerhedsmyndigheder, anklagere, lokale myndigheder, akademikere, eksperter på området og foreninger, herunder grupper af ofre.

Yderligere oplysninger finder du HER