Europa-Parlamentet sætter fokus på børns rettigheder

020920132150

Europa-Parlamentet sætter fokus på børns rettigheder
I denne uge er der miniplenar i Europa-Parlamentet i Bruxelles.
Her stemmer parlamentarikerne torsdag om en resolution om sikring af børns rettigheder i EU.
Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Europa-Parlamentets Borgerklageudvalg har de seneste år modtaget en lang række klager hvor børn er kommet i klemme på tværs af EU-landenes grænser.

Der har både været tale om sager om beskyttelse af børns rettigheder,
forældremyndighed, bortførelse af børn og pleje af børn.

Resolutionen tilkendegiver parlamentets udlægning af og holdning til problemet men er ikke bindende lov.

Alligevel kan man håbe at både medlemsstaterne og kommissionen vil tage resolutionens pointer til efterretning – de bygger på klager der kommer direkte fra de europæiske borgere.

For yderlig læsning.

Udvalget for borgerklager
 
Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
De 10.000 børn der forsvandt
 
ny – gratis – håndbog om seksuelt krænkede børn