Europæisk banktilsyn får ansvar for 6.000 banker

Kommissionens længe ventede forslag giver stor magt til Den Europæiske Centralbank.
Danske banker er foreløbig kun berørt i mindre omfang. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Fremover skal den Europæiske Centralbank stå for tilsynet med de 6.000 banker, der har sæde i eurozonen.

Det nye tilsyn vil blandt andet kunne udføre såkaldte stresstest, dvs. sikre at bankerne overholder reglerne – og uddele bøder hvis de ikke gør.

Og så vil tilsynet i sidste instans kunne lukke banker.
Det skal efter planen skabe stabilitet og sikre, at tilsynet med bankerne er ens i hele regionen.

Danmark kan ligesom de øvrige lande uden for euroen vælge at tilslutte sig tilsynet.

Det er dog endnu alt for tidligt at vurdere om vi skal. – Det afhænger blandt andet af den præcise udformning, tilsynet ender med at få.

Banktilsynet er det sidste af de tre dele i en bankunion.
Tidligere har Kommissionen stillet forslag til en fælleseuropæisk indskydergaranti, hvor landene forpligter sig til at låne til hinanden, hvis det bliver nødvendigt, når en bank går konkurs, samt indfører fælles regler for afvikling eller genoprejsning af banker, der balancerer på randen til konkurs.

Det som er helt sikkert er, at bankunionen ikke kan løse problemerne i finanssektoren alene.

Det kræver langt strengere regler på områder som kapitalkrav, bonusordninger, højfrekvenshandel, kreditvurdering og revision. Dem arbejder Emilie hårdt for i Parlamentets økonomiudvalg.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her