EU’s el-marked skal ikke beskytte gamle teknologier

060920160358

EU’s el-marked skal ikke beskytte gamle teknologier
I slutningen af 2016 kommer EU-Kommissionen med et lovforslag som skal opfriske EU’s el-marked. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
El-markedet skal svare til forbrugernes forventninger, fremme fremtidens teknologier og sikre investeringer i vedvarende energi.

I sidste ende er det Europa-Parlamentet og regeringerne der skal stemme om den nye lovgivning, så derfor kommer parlamentet allerede nu med sine ønsker til hvordan EU’s el-marked skal se ud (afstemning på tirsdag d. 13. september).

De Grønne prioriteter den økonomiske støtte til vedvarende energi og udviklingen af nye teknologier i stedet for at subsidiere gamle teknologier som kul, gas og atomkraft.

Det betyder helt konkret at De Grønne er stærkt imod at indføre den for energisektoren meget eftertragtede “kapacitetsmekanisme” -muligheden for at give økonomisk støtte til kul- gas- og atomkraftværker, bare for at de kan ‘være der’ som backup til den vedvarende energi.

De Grønne mener absolut ikke at der er nogen grund til at forære krykker til den forældede sorte industri når markedet endeligt begynder at rette ind efter fx vind og sol som er blevet meget billigere.

Ærgerligt nok er der et flertal blandt De Konservative, De Liberale og Socialdemokraterne som er lidt for venlige over for den gamle industri.

Så det er ikke klart endnu om De Grønne kan tilslutte sig flertallet i parlamentet eller bliver nødt til at stemme i mod på tirsdag.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her