EU’s kvotesystem til afstemning

EU’s kvotesystem til afstemning
Efter en heftig debat mandag i plenaren mandag som blev fulgt med stor bevågenhed af medier, industri, politikere og borgere, skal rammerne for EU’s kvotesystem førstebehandles i plenum. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Miljøudvalget har lavet væsentlige forbedringer til Kommissionens oprindelige forslag, og der var stor opbakning iblandt miljøudvalgets medlemmer til resultatet.

Forbedringerne indeholdt blandt andet at skibstrafik bliver inkluderet i kvotesystemet, den faktor hvormed antallet af kvoter reduceres, hæves og cementbranchen vil ikke længere få tildelt gratis kvoter.

Kommissionens udspil vil ikke bringe EU-landene i nærheden af at kunne opnå 2050-målet, og det er afgørende at miljøudvalgets ændringsforslag bliver stemt igennem for at de Grønne kan stemme for rapporten.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed