EU’s plastikstrategi

060920160358
 
EUs plastikstrategi
Tirsdag havde Margrete mulighed for komme i åben dialog med Kommissionen om den kommende plastikstrategi. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Hun var i debat på den danske repræsentation (ambassaden) i EU der ligger tæt ved Parlamentet.

Her kom blandt andre Kestutis Sadauskas som er direktør for Kommissionens miljøsektion og er en af de hovedansvarlige for plastikstrategien.

Debatten blev livestreamet på den svenske repræsentations facebookside.

Margrete og De Grønne fremhævede tre hovedkrav

1 Der skal lægges vægt på forebyggelse. Det har første prioritet i EU’s affaldshierarki, men er et element som helt mangler i Kommissionen foreløbige Roadmap.

2 Vi skal have øget genanvendelsen blandt andet ved at forbedre kvaliteten af plastikken. Vi skal kende og stille krav til indholdet i de enkelte produkter så der ikke forekommer alle mulige forskellige slags plastik. Vi kommer ikke til at blive fri for plastik, men vi må ikke tillade plastik der indeholder farlige kemikalier eller hormonforstyrrende stoffer.

3 Kommissionen skal have klar besked om at den skal leve op til sine forpligtelse til at sikre overholdes af EU-lovene og naturligvis selv leve op til dem.

I plastikposedirektivet fra 2015 blev Kommissionen for eksempel pålagt at udarbejde en fælles optællingsmetode så forbruget af plastikposer i EU-lande bliver klart og reduktionsmålene kan nås.

Den er desuden forpligtet til at undersøge konsekvenserne af det farlige OXO-nedbrydelige plastik der ofte karakteriseres som bionedbrydelig, men bare fragmenterer og bliver til mikroplastik.

Den er meget værre end almindelig plastik. Når den for eksempel bruges i landbruget til dække, kan den ikke sames sammen, men går bare itu så mikroplastikken går ind i mulden og ender i fødekæden.

Plastindustrien hader den også, da den jo ødelægger deres genbrugsplast hvis den kommer ind i den.

Optælling skulle være klar for et år siden, studiet af OXO skulle være præsenteret for Rådet og Europa-Parlamentet nu.

Begge dele venter vi på! Det er selvsagt ikke i orden.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her