Evaluering af EU’s vandlovgivning


Evaluering af EU’s vandlovgivning
Tirsdag d. 13. oktober gør Parlamentets miljøudvalg sammen med Kommissionen status på implementeringen AF EU’s vandrammedirketiv. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Vandmiljøet i Europa og i havene omkring har det stadig skidt, og særligt under intern af næringsstoffer fra landbruget giver store områder med iltsvind til skade for naturen og fiskeriet.

Vandrammedirektivet fra 2000 skal sikre at alle vandløb, søer og kystvande som minimum har opnået en god økologisk tilstand i år 2015, men målet er langt fra nået.

De færreste af EU’s medlemsstater har implementeret direktivet ordentligt.
Det gælder også i Danmark hvor den nuværende regering tilmed at er i gang med at rulle indsatsen tilbage med fx. ophævningen af randzoneloven.

Et nyt studie fra Europa-Parlamentets research-enhed viser at de økonomiske omkostninger ved at vandlovgivningen ikke er gennemført ordentligt, er hele 2,8 mia. euro om året, og at samfundets fortjeneste ved at gennemføre lovgivningen langt overstiger omkostningerne for landbruget.

Se Europa-Parlamentets undersøgelse her
 
Water legislation: Cost of Non-Europe Report

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her