Flygtninge og højtkvalificeret arbejdskraft til Europa

020920132150

Flygtninge og højtkvalificeret arbejdskraft til Europa
Tirsdag den 7. juni fortæller Kommissionen Parlamentet om sin plan for at begrænse migrationen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Ved hjælp af EU-midler vil man fremme private investeringer i de typiske migranthjemlande,
særligt i flere afrikanske lande.

Kommissionen vil også fremskynde forhandlingerne om tilbagesendelsesaftaler med Afghanistan og Pakistan.

Kommissionen vil ligeledes forelægge sit forslag for Parlamentet om revision af EU’s blue card ordning for højt kvalificerede migranter samt handlingsplanen for integration.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her