Flygtninge og sikkerhed på dagsordenen

Onsdag den 18. januar præsenterer Rådet konklusionerne fra sidste rådsmøde 15. december. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Her blev EU-landene enige om at speede processen op for omfordeling af flygtninge der har fået asyl i EU.

Kun knap 22.000 flygtninge er blevet omfordelt blandt EU-landene siden september 2015!

Landene blev i december 2016 også enige om at den meget kritisable EU-Tyrkiet-aftalen skal bibeholdes.

De Grønnes ordførere på området er klar med mange kritiske spørgsmål til aftalen og behandlingen af flygtninge i Tyrkiet.

For at sikre Schengen-samarbejdets effektivitet vil EU-landene implementere systematisk kontrol af EU’s ydre grænser.

Derudover enedes landene om at styrke EU’s militære samarbejde.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her