Flygtninge og Tyrkiet

Flygtninge og Tyrkiet
Tirsdag den 13. december diskuterer Parlamentet med Rådet og Kommissionen det kommende rådsmøde som vil handle om EU-Tyrkiet aftalen, flygtninge og sikkerhedspolitik. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Ligeledes vil aftalerne med diverse afrikanske lande for at mindske flygtningestrømmen til EU blive diskuteret.

De Grønne forholder sig særligt kritiske til EU-Tyrkiet aftalen i en situation hvor den tyrkiske regering oftere og oftere bryder de grundlæggende rettigheder.

Også flygtningesituationen i EU er anspændt.
Det glemmes tit i de EU-lande der ikke har modtaget mange flygtninge, Danmark fx.

Men situationen er stadig uholdbar i Grækenland og Italien hvor man ikke har kapacitet til at modtage og behandle ansøgere fra alle de flygtninge som stadig strømmer ind fra Europas nærområder bl.a. pga. krigen i Syrien.

De andre EU-lande, herunder Danmark, sender heller ikke asylmedarbejdere til Grækenland som lovet.

Indtil nu har også relokeringsmekanismerne til at flytte flygtninge der har fået asyl i EU fra et EU-land til et andet, fejlet.

Kun 5% af dem var planlagt er blevet flyttet fordi EU-landene ikke tager imod de flygtninge de har lovet hinanden at tage.

Situationen er akts ikke bedre end den var i 2015.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her