Forbedrede barselsforhold i EU

020920132150

Forbedrede barselsforhold i EU
Torsdag den 12. maj stemmer parlamentarikerne om en initiativrapport om barsel i EU fra Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL). Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Rapporten sender et klart budskab til Kommissionen og medlemsstaterne om at gøre mere både i forhold til at implementere og til at videreudvikle EU’s rammelovgivning på barselsområdet.

Særligt lægger rapporten vægt på at sikre passende økonomisk kompensation for forældre som tager barsel og at støtte dem når de skal tilbage på arbejdsmarkedet.

110520161733

Generelt opmuntrer rapporten fædre til at tage barselsorlov og opgaver i familielivet på lige fod med mødrene.

På dette område mener De Grønne dog at rapporten kunne have stået stærkere hvis farens barselsrettigheder ikke kunne overføres til moren.

Barsel er kun et af redskaberne til at opnå en god balance i arbejdslivet.

Derfor ønsker De Grønne at EU de kommende måneder udarbejder forslag til hvordan man med forskellige slags foranstaltninger kan forbedre mulighederne for at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen.

For yderlig læsning.

Initiativrapport om barsel i EU
 
Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her