Fred og stabilitet projekter vil få mere EU-støtte

Fred og stabilitet projekter vil få mere EU-støtte
EU’s humanitære fond for Fred og stabilitet har som primært mål at støtte op bag FNs 2030-dagsorden, for en bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i september 2015.

EU-fond har ydet ekstern støtte til mere end 260 stabilitets- og fredsskabende projekter i 68 tredjelande udenfor Den Europæiske Union, for at opnå udviklingspolitiske resultater.

Fonden startede i 2014 med et budget på 2,3 mia EUR for 2014-2020.

Tirsdag vedtog man i udenrigsudvalget (AFET) et beslutningsforslag, en anbefaling om at løfte beløbsrammen med 100 mio. Euro. (Ca. 743 mio. DDK).

Forslaget blev vedtaget med,  47 stemmer for, 4. imod og 14, hverken for eller imod.

Talsmand på beslutningsforslaget var Arnaud Danjean, Les Républicains Frankrig der er tilknyttet, Group of the European People’s Party (Christian Democrats) (EPP).

EPP-Gruppen hvori det Danske Konservative Folkeparti er repræsenteret ved Bendt Bendtsen

Reference

Pressemeddelelse fra, AFET

Group of the European People’s Party (Christian Democrats) (EPP)

For yderlig læsning

Interaktivt kort over EU-finansierede projekter