Glyfosat – vi kæmper fortsat

Glyfosat – vi kæmper fortsat
I dag tirsdag stemte Miljø- og Sundhedsudvalget for at spørge Kommissionen hvordan den vil garantere en mere transparent godkendelsesprocedure af glyfosat i EU og at godkendelser skal ske på baggrund af uafhængig, videnskabelig forskning. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete har sammen med de andre grønne udvalgsmedlemmer været med til at rejse spørgsmålet.

De Grønne har flere gange fremhævet forskningsresultaterne fra WHO der viser at der er sandsynlighed for at glyfosat er kræftfremkaldende.

For at kunne godkende et stof som glyfosat skal der være fuld åbenhed om forskningsresultaterne, og indtil det sker må vi være nødt til at gå efter forsigtighedsprincippet og ikke bare fortsat tillade giftstoffet.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her