Glyfosatsagen ruller fortsat

Glyfosatsagen ruller fortsat
Tirsdag er der debat i Plenaren omkring den kontroversielle glyfosat-sag. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Glyfosat er det aktive kemiske middel i RoundUp, verdens absolut mest udbredte ukrudtsmiddel.

Men der hersker uenighed om farerne ved at blive udsat for glyfosat.
Verdenssundhedsorganisationen WHO konstaterede i 2015 at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende.

Kort efter erklærede EU’s fødevaresikkerhedsagentur EFSA at glyfosat ikke er kræftfremkaldende.

Denne sidste erklæring kom kort før Kommissionen skulle godkende fornyelsen af tilladelsen til glyfosat på det europæiske indre marked for 15 år.

På grund af omfattende uenighed iblandt medlemslandene blev glyfosat kun godkendt for halvandet år, og en efterfølgende fornyelse skal forhandles på plads inden 1. januar 2018.

EFSA er under anklage for hemmelighedskræmmeri idet den ikke vil offentliggøre forskningen bag sine konklusioner.

Det er blandt andet kommet frem at den har benyttet sig af peer-reviewed studier der stammer fra glyfosat-producenten Monsanto.

Der har længe været debat om det faktum at EFSA bruger ikke-publiceret forskning,
og det bål fik yderligere brænde da Monsanto-skandalen kom frem.

De Grønne har taget sagen til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hvor vi kræver fuld offentlig adgang til alle studier bag EFSA´s konklusion.

I en tysk undersøgelse fandt man glyfosatrester i 99% af alle testede urinprøver,
det er altså et spørgsmål om folkesundhed.

Læs de Grønnes pressemeddelelse om sagsanlægget
 
For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her