Grønt nationalregnskab

Grønt nationalregnskab
Danmarks Statistik opbygger i årene 2015-17 et grønt nationalregnskab for Danmark.

Visualisering af målbare data
Et grønt nationalregnskab er et redskab, der kan indgå i vurderinger og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig.

Bevilling fra Folketinget
Når man læser om et sådan initiativ, så vil mange, sikkert sende en tanke til socialdemokraternes store politiske personlighed, Svend Auken, (miljøminister 1993 – 2001). – Der blev hædret med, Svend Aukens Plads, – indviet i 2012. på Islands Brygge på Amager.

240820161357

Hvad er et grønt nationalregnskab
Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for økonomi og miljø, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab.

Udvikling
Det supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling.

Nationalt ikke ’grønt BNP’
Det kan bl.a. bruges til at vurdere, om væksten i produktionen og miljøbelastningen følges ad, eller vi bliver bedre til at producere på måder, der belaster naturen mindre og sparer på vores naturressourcer.

Se statistik inden for det grønne nationalregnskab

Anerkendt og EU-samarbejde
Det grønne nationalregnskab opbygges efter internationalt anerkendte retningslinjer og standarder udarbejdet af FN og andre internationale organisationer. Alle lande opfordres til at anvende disse retningslinjer. I EU skal medlemslandene opgøre og indberette dele af det grønne nationalregnskab efter disse retningslinjer, så udviklingen i landene og for EU under ét kan følges.

Læs mere om den internationale udvikling
 
Læs mere om det Europæiske grønne parti

Regnskaber
I 2015 offentliggjorde Danmarks Statistik nye regnskaber for affald, vand og spildevand.
I 2016 og 2017 følger yderligere regnskaber for miljøbeskyttelsesomkostninger og forskellige danske naturressourcer.

Se oversigt på Danmarks Statistiks netmedie

En udvidelse af det traditionelle nationalregnskab
Ved at bruge de samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer som ved det traditionelle nationalregnskab, kan det grønne nationalregnskab belyse sammenhængene mellem økonomi og miljø på en logisk måde, med udgangspunkt i branchernes og husholdningernes aktiviteter m.v. fx branchernes produktionsværdier, værditilvækst, fysiske energiforbrug, vandforbrug, affaldsgenerering og udslip til luft.

For yderlig læsning.

Rigmanden som fik nykker
 
Miljø-bloggen gylle.dk