Hormonforstyrrende stoffer og akrylamid

060920160358

Hormonforstyrrende stoffer og akrylamid
På torsdagens møde i Miljø- og Sundhedsudvalgets er De Grønnes indvending mod Kommissionens lovforslag om videnskabelige kriterier for hvad der gør et stof hormonforstyrrende, på dagsordenen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse
–og fortsætter.
De Grønne mener ikke at det skandaløst forsinkede lovforslag beskytter borgerne godt nok.
Kommissionens forslag bygger på hvor meget borgerne udsættes for fra hvert af de enkelte hormonforstyrrende stoffer.

I stedet vil De Grønne have kriterier der indeholder alle stoffer der mistænkes for at være hormonforstyrrende – uanset i hvilken mængde de bruges i EU.

Fælles, skrappe kriterier er altafgørende for at få en troværdig lovgivning der reelt beskytter mod de farlige stoffer.

Det meget kræftfremkaldende akrylamid er også på dagsordenen torsdag.
Den østrigske parlamentariker Elisabeth Köstinger fra EPP (Kristendemokraterne/de Konservative) mener at det vil være for svært for små- og mellemstore virksomheder at efterleve kravene for at undgå stoffet i deres produktion – uanset at Kommissionens lovforslag netop tager særligt hensyn til disse virksomheder.

Akrylamid kan dannes når mad opvarmes til over 120 grader celsius ved fx stegning i længere tid.

Det kan fx findes i pommes friter, kaffe og ristet brød.
Kommissionen kom med et lovforslag om at reducere akrylamid i færdigfremstillede fødevarer i juni 2017. Parlamentet og Rådet (regeringerne) skal tage stilling til forslaget medio-oktober.

De Grønne afviser Köstingers indvending, forbrugernes sikkerhed bør komme i første række.

For yderlig læsning.

sf.dk/seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her