Hurtig reduktion af HFC-drivhusgasser

060920160358

Hurtig reduktion af HFC-drivhusgasser
I oktober sidste år var den Rwandiske hovedstad Kigali vært for et topmøde der kan gøre en stor forskel i verdens indsats for at nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til højst 2 grader og helst 1,5. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det var nemlig i Kigali Montreal-protokollen fra 1987 om beskyttelse af ozonlaget blev taget op til revision.

Protokollen udfasede de farlige CFC-stoffer og erstattede dem med HCF-stoffer for at beskytte ozonlaget.

Nu har HFC’erne vist sig at være yderst potente drivhusgasser, som opvarmer atmosfæren op til 1000 gange mere end CO2

Derfor er der blevet lavet ændringsforslag til protokollen som indfører en udfasning af HFCer.

Ilande skal udfase dem allerede imellem 2019 og 2023, og hele verden skal være færdige med udfasningen i 2031

Rådet har taget en officiel beslutning om at tilslutte sig ændringsforslagene, men det er dog et krav at Europa-Parlamentet giver sin støtte.

Henstillingen skal til diskussion i Miljø- og Sundhedsudvalget onsdag og til afstemning på torsdag.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her