Hvem har ansvaret for miljøkatastrofer?

Hvem har ansvaret for miljøkatastrofer?
Miljøansvarsdirektivet er under revision og selvom det ligger under retsudvalget, så skal Miljø- og sundhedsudvalget naturligvis komme med en udtalelse til revisionen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
De Grønne er hovedforhandler på udtalelsen, som skal diskuteres tirsdag i miljøudvalget.

Direktivet sætter rammebetingelserne for hvem der har ansvaret for at forebygge og at rette op på miljøskader og -forurening.

Det bygger på princippet, forureneren betaler, og pålægger den ansvarlige aktør at dække alle omkostninger ved forebyggelse og genopretning.

De Grønne kræver at ansvaret udvides til at dække AL skade på miljøet og på menneskers sundhed.

For yderlig læsning

Retsudvalget (JURI) finder du her
 
Du finder miljøudvalget (ENVI) her
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her