Hvor meget skal man finde sig i?

Hvor meget skal man finde sig i?
14. januar deltager Margrete i en offentlig debat arrangeret af Jørgen Dragsdahls støtteforening om perspektiverne i Landsrettens frifindelse af Bent Jensen.

Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter
I en bemærkelsesværdig dom den 25. oktober 2013 frifandt Østre Landsret historikeren,
professor Bent Jensen for injurier mod journalist Jørgen Dragsdahl.

Retten fandt at Bent Jensens ytringsfrihed – især som historiker – vejer så tungt at
retten vil se bort fra at han ikke har dokumenteret sine ærekrænkende beskyldninger.

Jørgen Dragsdahl blev pålagt at betale Bent Jensen 600.000 kr. i sagsomkostninger (- alle sine egne omkostninger)

Skal Jørgen Dragsdahl herefter finde sig i at blive kaldt KGB-agent og være skadet i sit journalistiske arbejde?

Må man beskylde sine politiske modstandere for hvad som helst uden at skulle kunne bevise,
at det er sandt, bare det har stor samfundsmæssig interesse?

Gælder der efter dommen særligt elastiske krav til historikeres omgang med kilder?

Kan man nu uden konsekvenser overtræde forbud mod at citere fra hemmelighedsstemplede dokumenter, sådan som Bent Jensen uhindret gør?

Bagved sagen mod Dragsdahl ligger fortolkningen af hvad der faktisk skete i 80erne hvor et Folketingsflertal tog afstand fra Natos atomstrategi – var det bevis på at man så gik Sovjetunionens ærinde?

Margrete var selv meget aktiv i både Folketinget og i den stormagtsuafhængige fredsbevægelse i Europa og USA og skal i panelet forholde sig til hvad der skete politisk i de år.

Mødet finder sted den 14. januar kl. 19 i Posthusteatret, Rådhusstræde 1, København K.

I panelet sidder udover Margrete Auken også professor dr.jur. Eva Smidt og historiker og redaktør på Politiken Christoffer Emil Bruun.

Der er begrænset antal pladser så tilmelding foregår ved at skrive til: påsmc@forlagetvandkunsten.dk

For yderlig læsning.

Jørgen Dragsdahls hjemmeside //dragsdahl.dk/
 
Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl