Idealisme og samfund, anmeldHad.dk

260720150820

Idealisme og samfund, anmeldHad.dk
Det er nok bare nogle hippier med lidt sjov tobak som hænger ud i et kælderlokale, – tænker du måske.

Og så tager du temmelig meget fejl.
Danmark er et af de lande som ligger helt i top når det gælder frivilligheds-kultur på alle niveauer.

Initiativet – AnmeldHad.dk
– Holdet bag er deltagere i et projekt under foreningen Vores Fælles Ansvar.

Bestyrelsen er sammensat af engagerede medlemmer med forskellige baggrunde,
hvad angår bl.a. religion, etnicitet og køn.

Vi har også forskellig faglighed, så vi kan repræsentere mange aspekter.

Foreningen råder i dag over strafferetsjurister, projektledere med fokus på samfundssikkerhed, rådgivere med baggrund i statskundskab, socialforvaltning samt en alsidig skare af ressourcepersoner som eksempelvis lektor fra DTU, praktiserende psykolog, historiker m.fl. – Skriver man på sin hjemmeside.

Had et begreb
“Had” er et begreb som kan tolkes meget forskelligt – Det behøver såmen ikke engang være ulovligt i strafferetsligs forstand – altså være en formodet lovovertrædelse. Der er også andre muligheder.

EU’s charter om grundlæggende rettigheder
Hadefulde udtalelser eller adfærd kan også ses som, tolkes som en platform for – en legitimering af udemokratiske menneskefjendske holdninger som er en krænkelse af vores grundlæggende rettigheder.

Den Europæiske Unions traktatgrundlag indeholder artikler om menneskerettigheder, der er juridisk bindende for samtlige medlemmer / medlemslande.

Menneskerettigheder er således en integreret del af Den Europæiske Unions traktatgrundlag.

EU’s charter om grundlæggende rettigheder er med Lissabon-Traktatens ikrafttræden blevet juridisk bindende på traktatniveau, jf. EU-Traktatens artikel 6, stk. 1.

190720151316

Og hvad betyder det så?
Det betyder ganske enkelt at man måske har en mulighed for, at indlede en dialog
med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA).

Reference
/anmeldhad.dk

For yderlig læsning

Europarådet, marts 2012. rapport
 
EU og menneskerettigheder
 
EU’s charter om grundlæggende rettigheder (pdf)
 
Forklaringer til Chartret om grundlæggende rettigheder (pdf)
 
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
 
Human rights en liberal mærkesag