Kæmpe revision af EU’s affaldslovgivning

060920160358

Kæmpe revision af EU’s affaldslovgivning
EU’s affaldslovgivning skal revideres. Den omfatter (6 direktiver:

Rammelovgivningen for affald, deponering af affald, emballage, skrotning af biler, batterier og elektronikaffald. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse
–og fortsætter
Der er nu stillet flere tusind ændringsforslag som vi er i gang med at forhandle om.

Torsdag d. 29. september har vi den store affaldsdebat i Miljøudvalget (ENVI).

For De Grønne er det vigtigste at vi får en overordnet målsætning om at begrænse affaldsmængden i 2030 med et separat mål om affaldsbegrænsning i havet.

Vi er nødt til at have et pejlemærke for hvor vi skal hen, og det skal være bindende.

Det drejer sig ikke kun om genanvendelse, men om at producere mindre affald til fra starte af. Og her kan meget gøres.

‘En’ lov om at reducere brugen af plastikposer – ved simpelthen at lade forbrugeren betale for dem i butikken – var den første af slagsen til begrænsning af unødvendigt forbrug og dermed mængden af affald.

Målet er en cirkulær økonomi hvor intet der kan genanvendes deponeres eller brændes hvor mængden af affald reduceres til et absolut minimum, og vi får et ordentligt marked for genbrugsmaterialer.

For yderlig læsning.

Parlamentets Miljøudvalg

Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her