Kampen om sproget

Den moderne forståelse af begrebet racisme har været under voldsomt angreb fra det yderste højre.

Jeg blotlægger her de ekstreme konsekvenser af et statisk racisme-begreb og søger at finde frem til begrebets kerne. Skriver Kasper Hviid på Netavisen P77.dk -Og fortsætter

Det er ganske vist: Oprindeligt henviste ordet Racisme udelukkende til den nationalsocialistiske racelære. 

Det var en ekstremt specifik defination, som naturligvis skyldes hvor forbandet aktuelt nazisternes racelære var dengang ordet opstod.

Dansk Sprognævn lavede i 1991 en længere skrivelse om betydningen af ordet Racisme.

Konklusionen var den noget banale, at ordet sørme havde udviklet sig i løbet af sin levetid.

Det burde næppe overraske.
Da verden har ændret sig siden 1940erne, har vi også brug for udvikle vores sprog for at kunne beskrive virkeligheden.

Dommen i 2003
I 1999 brugte Karen Sunds sin ytringsfrihed således:
-og jeg vil meget nødigt identificeres med Pia Kjærsgaards racistiske synspunkter.
Det fik Pia Kjærsgaard til at sagsøge hende for injurier.

En sag hun tabte i 2003.
Dommen var baseret på en udtalelse fra Dansk Sprognævn, der fastslog at ordet racisme ikke længere var specielt møntet på den nationalsocialistiske racelære.

Den dom var Pia ikke glad for
Hun mente at dommen fra højesteret – baseret på en udtalelse fra det ‘populistiske’ Dansk Sprognævn – var en, politisk dom, som var en total forfladigelse af danske sprog som hermed var blevet ligegyldigt og at ordet racisme således var blevet totalt udvandet og devalueret, og at ordet dermed har mistet sin betydning og er blevet ligegyldig.

Dermed var vores ytringsfrihed nu af den samme skuffe som vi husker den fra de glade dage i DDR.

Siden da har Dansk Folkeparti kæmpet ihærdigt for at ordet racisme skulle få genindført sin oprindelige betydning.

Som en konsekvens af dette mener de endvidere at antisemitisme og islamofobi ikke er racisme, da dette jo drejer sig om religion og ikke om nazisternes racelære.

DF-segmentets begrundelsen for at holde fast i ordets originale betydning er, at da man ikke kan ændre på sin race, er det forkert at hade bestemte racer.

Men da folk kan ændre eller forkaste deres kultur/religion, er det i orden at hade andre kulturer/religioner.

Altså den assimilation, som også Søren Pind er varm fortaler for.

Luther
Nu vi er ved assimilation, så mente Martin Luther (1483-1546) at jøderne kunne blive gjort kristne.
Dengang betød tolerance at man affandt sig med konkurrerende trosretninger midlertidigt, så man kunne få dem omvendt.

Da jøderne udviste en decideret uvillighed til assimilation, blev Luther olm og skrev den notorisk antisemitiske, Om Jøderne og deres løgne.

Et kort citat fra denne udgivelse:
-Men vi kan dog undgaa at bestyrke dem i deres forsætlige Løgne, Laster, Forbandelser og Skændsel og heller ikke give dem Beskyttelse, Skærm, Spise, Drikke, Husly og andre saadanne Venligheder, som man viser sin Nabo.

Ogsaa fordi de, saasnart vi er venlige og tjenstvillige imod dem, stolt og haanligt roser sig af, at de har gjort Gud til deres Herre og os til deres Tjenere.

Thi hvorsomhelst en Kristen paa Sabbaten tænder deres Ild, koger for dem i Herberget hvad de ønsker, da vil de til Tak herfor forbande os, spytte paa os og bagvaske os, som om dette var en god Gerning, medens de dog tærer paa vort Gods, som de har stjaalet fra os.«

Om Jøderne og deres Løgne passede som fod i hose med nazismens antisemitisme.
Krystalnatten fandt sted den 10. november, Martin Luthers fødselsdag.
Dansk Nationalsocialistisk Ungdom genoptrykte i 1972 en dansk oversættelsen fra 1938.

Den første komplette, danske oversættelse kom dog først i 1999.
Det var Tidehverv der stod for oversættelsen.

Lad os høre hvad Dansk Folkeparti har at sige i den forbindelse:
»(…) siden hvornår har Luther, der er udgangspunktet for hele vor reformation, været nazist?
Morten Messerschmidt, november 2011

-At Tidehverv har udgivet en religiøs disputs, der udspandt sig for 500 år siden og som illustrerer de tanker, som Luther gjorde sig om jødedommen, gør næppe udgiveren til nazist eller antisemit.«

At Om Jøderne og deres Løgne er racistisk, burde være en no-brainer.
Men ikke ifølge DFs racisme-defination.

Race bliver jo ikke nævnt.
Der er blot tale om, øh, de tanker, som Luther gjorde sig om jødedommen, altså jødedomskritik.

Var jødeudryddelsen racistisk?
Hvad med selve nazisternes Engndlösung – er den racistisk efter DF’s målestok?

Lad os se på nogle eksempler fra datidens propaganda:
Dagbladet Information beretter at propagandafilmen Jøden Süss (1941) var populær herhjemme.

Filmen skildrer hvordan en jøde voldtager en kristen kvinde, der selvsagt dør af skam, og han får også ophævet forbuddet mod jøder i Stuttgart og har selvsagt tilknytning til en den store jødisk konspiration kaldet das internationale Judentum.

Filmen blev til på foranledning af propagandaminister Joseph Goebbels.

Reference
Netavisen P77.dk -kampen-om-sproget
 
For yderlig læsning

Køkkensnekeren fra Amerika 
 
Anders Gravers: Tilbage fra vellykket demonstration med over 100 deltagere