Kommissionen sætter Børnekonvention på dagsordenen


Kommissionen sætter Børnekonvention på dagsordenen
På plenarsamlingen i denne uge kommer Kommissionen med en udtalelse om FN’s børnekonvention, som fyldte 25 år i sidste uge. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
En konvention som næsten alle lande i verden har tiltrådt – Danmark i 1991.

Konventionen sikrer børns grundlæggende rettigheder til mad, sundhed, uddannelse, udvikling,
beskyttelse mod vold, krige og udnyttelse og til medbestemmelse og indflydelse.

Desværre har den endnu ikke virket godt nok og sikret børns rettigheder.
Børn lider mange steder i verden – også i Danmark, hvor vi senest har set regeringens forslag om at begrænse familiesammenføringsmuligheder til stor skade for de involverede børn.

I Danmark har SF og Margrete i flere år arbejdet for at få implementeret konventionen i dansk ret, så det ikke blot er en folkeretsligt forpligtigelse at overholde den, men i stedet er en del af loven i Danmark.

Der er positivt, at børns rettigheder kommer på dagsordenen i Europa, så vi sammen kan arbejde for bedre at leve op til kravene i konventionen og sikre børns rettigheder.

For yderlig læsning.

//redbarnet.dk/#GivBørnLov
 
//unicef.dk/Børnekonventionen
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
//retsinformation.dk /Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder