Kommissionen står isoleret i et EU imod GMO

020920132150
Kommissionen står isoleret i et EU imod GMO
EU’s udenrigsministre stemte i dag om et forslag om at tillade dyrkning af GMO-majs. Resultatet er at et flertal af de europæiske regeringer er imod at tillade GMO. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Alligevel lykkedes det ikke at mønstre det nødvendige kvalificerede flertal blandt regeringerne.

Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for SF og stedfortræder i landbrugsudvalget og miljøudvalget, finder situationen utålelig og beder Europa-Kommissionen om at respektere flertallets afvisning af GMO.

-Der tegner sig et meget klart flertal både blandt de europæiske folkevalgte og regeringerne imod at tillade dyrkning af genmodificeret majs i EU.

Europa-Kommissionen bør nu indse at den ikke har demokratisk mandat til at fortsætte sin iver efter at slippe GMO løs i Europa, siger Margrete Auken og kræver at man trækker forslaget tilbage.

-Der er ikke foretaget en fyldestgørende risikovurdering af denne GMO-majs som agroindustrien med Kommissionens velsignelse nu vil lukke ud af laboratoriet og derved gamble med både sundheden og biodiversiteten.

Kommissionen må forstå og respektere at den har tabt og at den står isoleret over for markante flertal blandt de europæiske borgere.

Det viser afstemningen i Europa-Parlamentet og blandt regeringerne, og EU-domstolen har for nylig dømt en anden GMO, en kartoffel, ude.

Der er bred enighed om at stoppe den agrokemiske lobbys heftige GMO-maseri, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her